021-33924480,09122098924, 021-33940043
4.7 /5 20 5 1 تغییرات آب و هوایی

تغییرات آب و هوایی

  • تغییرات آب و هوایی1400/3/30

    تغییرات آب و هوایی و افزایش جمعیت و دمای کره‌ی زمین باعث کاهش منابع آب و نیاز روز افزون بشر به آب و محصولات غذایی شده است. بدیهی است که با استفاده از لوله پلی اتیلن و کنار گذاشتن روش‌های سنتی می‌توان از هدر رفتن آب جلوگیری کرد. این لوله مانع از تبخیر آب می‌شود که این خود در حفظ منابع محدود آب کمک شایانی می‌کند
     

    تغییرات آب و هوایی