021-33924480,09122098924, 021-33940043
4.5 /5 20 5 1
تولید کننده لوله پلی اتیلن
تولید کننده لوله پلی اتیلن:


مشخصات فنی لوله پلی اتیلن:
مشخصات فنی عمومی لوله های پلی اتیلنی که باید مورد توجه پیمانکاروخریدار شخصی و دستگاه نظارت قرار گیرد به شرح زیر می باشد :
    لوله های پلی اتیلن از جمله لوله های ترموپلاستیک فراورهای نفتی می باشد.
    پلی اتیلن از پلیمریزاسیون اتیلن و اولفین به همراه دوده آنتی اکسیدان نسبت به چگالی مواد تهیه می شود.
    پلــی اتــیلن بــه صــورت تجــاری در ســه نــوع، وزن مخصــوص کــم و  وزن مخصــوص متوســط و وزن مخصوص زیاد در بازار عرضه می شود.
    هرچه وزن مخصوص مواد پلی اتیلن زیاد تر باشد مقاومت آن هم بیشتر اسـت.
 نـوع لولـه مناسـب از نظـر وزن مخصـوص بر اساس شرایط کاربرد و پیمانکار انتخاب می شود.
    لوله‌های پلی اتیلن در مقابل اثرات مواد شیمیایی اسدی  مقاوم می باشند  لذا نیازی به پوشش خـارجی در مقابـل اثـرات خورنـدگی خاک و
سایدگی و یا پوشش داخلی برای مقاومت در مقابل خورندگی آب (یا هر سیالی که از آن عبور می کند) ندارند..
    برای تولید لوله های پلی اتیلن از دستگاه اکسترودر (Extruder) استفاده می شود این دستگاه بـه طـور خودکـار مـواد اولیه گرم و خمیری
شکل شده و با فشار، از قالب مخصوص پلاستیک عبور کرده و پس از سرد شدن به صورت لوله از دستگاه خارج مـی شود.
    حداقل شعاع انحناء مجاز برای جمع کردن و یا خم کردن لوله های پلی اتیلن ۵ برابر اندازه قطر آن ها  می باشد.
    لوله‌های پلی اتیلن با اندازه قطر خارجی آن ها و به ملی متر شناخته می شوند.
    به منظور استحکام بیشتر، در دهه ۷۰ میلادی لوله های PE80 و در اوایل دهه ۹۰ میلادی لوله هـایPE100 با قابلیت های ممتاز تر نسبت
به لوله های PE63  تولید و به بازار عرضه شدندکه در فشار کاری 4 و 6 و 8 و 10 و12.5 و 16 و 20 و 25 و... تولید می شود.
لوله پلی اتیلن در درجه های :
درجه یک و استاندارد 
درجه دو و استاندارد 
درجه دو غیر استاندارد
درجه 3 و کابلی
یکی دیگر از عوامل تاثیرگذار بر قیمت لوله پلی اتیلن میزان ترکیب مواد اولیه با گرانول ها یا کامپاندهای حاصل از آسیاب لوله های پلی اتیلن مصرف شده است. میزان خالص بودن  مواد به کار رفته در تولید لوله پلی اتیلن  با توجه به اندازه و نوع کاربرد آن متفاوت است و این اختلاف باعث تغییر در قیمت لوله پلی اتیلن می گردد و نوع لوله تعریف می شود ..

    لوله های PE100 مقاومت بسیار خوبی در برابر رشد سریع ترک از خود نشان می دهند.. این مسئله خصوصـاً بـرای لولـه های و با بالاتر
رفتن قطر  باعث افزایش ضریب ایمنی می گردد.
    ساختار مولکولی یا چگالی مواد پلی اتیلن PE80 و PE100 (پلی اتیلن سنگین) به گونه ای اسـت کـه مـی تـوان لولـه هـا را بـاکیفیت بسیار
مطلوب تر به یک دیگر جوش داد.
    توزیع وزن مولکولی گسترده چگالی و بلند در لوله های PE100 سـبب بهبـود فرآیند پـذیری شـده و لولـه هـای تولیـدی دارای سطوح ک
املاً صاف و صیقلی بوده و افت اصطکاک در آن ها به حداقل رسیده است.
    بالا بودن ضریب خزش خمشی پلی اتیلن PE80 و PE100 باعث کـاهش ضـخامت جـداره لولـه و صـرفه جـویی در مصرف مواد اولیه و
کاهش وزن لوله ها شده است.
    باتوجه به میزان ضریب کشش مواد پلی اتیلن و بهبود آن در مواد PE60 و PE100 و اسـتحکام کـافی در برابـر فشـار ضربه ای، لوله های
پلی اتیلن در برابر ارتعاشات زمین لـرزه و جابجـایی لایـه هـای خـاک بهتـرین مقاومـت را از خـود نشـان می دهند..
    لوله های پلی اتیلنی مقاومت بسیار بالایی در برابر اکثر مواد شیمیایی دارندو درجه مقاومت در مقابـل مـواد شـیمیایی و در نتیجه طول
عمر مفید و مؤثر لوله های پلی اتیلن بستگی به غلظت، درجه حرارت دما و فشار مواد شیمیایی دارد.
    لوله‌های پلی اتیلن خورد نمی شوندو زنگ نمی زنند و از ضخامت آن ها در مجاورت مواد شیمیایی کاسـته نمـی شـود و در مقابل جریان های الکتریکی مقاوم می باشند.
    لوله های پلی اتیلنی باعث رشد مواردی از قبیل آلگ ها و باکتری ها نمی شوند.
    لوله‌های پلی اتیلنی دارای مزیت برجسته مقاومت در برابر سایش است.
    ضریب زبری این لوله ها کم بوده و این مسئله مزیت های هیدرولیکی را به دنبال دارد.
مصارف استفاده از لوله پلی اتیلن :
لوله پلی اتیلن در انتقال آشمایدنی و کشاورزی 
در انتقال سیال های شیمیایی و فاضلاب صنایع و فاضلاب خانگی و ... مورد استفاده قرار میگیرد

مزایای لوله پلی اتیلن درجه یک :
تولید لوله پلی اتیلن از مواد درجه یک و قابل استفاده در آب شورب
داراي طول عمر طولاني تر (۵۰ سال)
مقاومت بالا در محيط هاي اسيدي و قليائي و مواد شيميايي
مقاوم در برابر سايش و خوردگي
مقاومت بسيار عالي در مقابل زلزله و رانش هاي احتمالي زمين
افت فشار كمتر سيال در درون لوله هاي پلي اتيلني به علت ضريب اصطكاك پائين تر آن ها
بهداشتي بودن و قابل استفاده براي انتقال و توزيع آب آشاميدني
انعطاف پذيري بالا لوله پلی اتیلن
وزن مخصوص پائين و خاصيت شناور بودن در آب دريا
داراي خواص شيميائي، فيزيكي و مكانيكي برتر عليرغم چگالي و وزن پایين تر
حمل و نقل، بارگيري، باراندازي و بسته بندي به مراتب راحت تر به دليل وزن كمتر
امكان توليد و بسته بندي در طول هاي بيشتر
فراواني و در دسترس بودن انواع اصالات سازگار با لوله هاي پلي اتيلني
نصب و اجراي آسان تر و عدم نياز به تمهيدات جهت تعميرات و نگهداري آن ها
قابليت جوش آسان و ارزان لوله ها
استحكام مكانيكي بالاي محل هاي اتصال حاصل از جوش لوله ها
مزایای لوله پلی اتیلن درجه دو:

تولید لوله پلی اتیلن مواد درجه 2 قابلیت استفاده در آب شرب را دارد
اگر در خاک مناسب دفن شود طول عمر بالای دارد
قیمت مناسب 
برای آبرو بسیار مناسب است
برای استفاده در کشاورزی بسیار مناسب است

لوله پلی اتیلن به دلیل سبک بودن روی آب می ماند به همین دلیل در صنعت شیلات نیر استفاده می شود
نوار تیپ یکی دیگر از انواع لوله های آبرسانی برای کشاورزی می باشد که از انواع مختلفی دارد
نوار تیپ 11 کیلویی بهترین مدل نوار تیپ می باشد که از بهترین مواد اولیه تولید می شود
نوار تیپ 9 کیلویی در رده بعدی نسبت به مواد 11 کیلویی می باشد که این نوع نوار نیز از بهترین کیفیت برخوردار است .

لوله آب پلی اتیلن با نوار رنگی آبی
برای لوله پلی اتیلن HDPE را از یک قالب متفاوت ساخته می‌شود که دارای کانال‌های کوچکی است که مواد رنگی از آن عبور می‌کند و درست قبل از اینکه از طریق قالب تحت فشار قرار گیرد . این بدان معنا است که قسمت ‌های راه راه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از لوله هستند و به احتمال زیاد از بدنه اصلی جدا نخواهد شد.


قیمت لوله پلی اتیلن
قیمت لوله 63 10بار پلی اتیلن
قیمت لوله 90 10بار پلی اتیلن
 قیمت لوله 110  10 بار
لوله 2 اینچ پلی اتیلن
لوله 3 اینچ پلی اتیلن
تولید کننده لوله پلی اتیلن
تولید کننده لوله پلی اتیلن درجه 2
تولید کننده لوله پلی اتیلن کابلی
تولید کننده لوله پلی اتیلن درجه 3
تولید لوله پلی اتیلن
 تولید کننده لوله پلی اتیلن در تهران
لوله پلی اتیلن تهران
تولید لوله پلی اتیلن تهران
کارخانه لوله پلی اتیلن تهران

 
 
  • مشخصات
  • دانلود

تولید کننده لوله پلی اتیلن در تهران

لوله پلی اتیلن تهران

تولید لوله پلی اتیلن تهران

4.5 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

تولید لوله پی اتیلن تولید کننده لوله پلی اتیلن Average rating: 4.65161455862765, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000