021-33924480,09122098924, 021-33940043
4.6 /5 20 5 1
لوله پلی اتیلن فاضلابی

لوله پلی اتیلن آب رسانی یا فاضلابی

مشخصات فنی عمومی لوله های پلی اتیلنی که باید مورد توجه پیمانکاروخریدار شخصی و دستگاه نظارت قرار گیرد به شرح زیر می باشد :

    لوله های پلی اتیلن از جمله لوله های ترموپلاستیک فراورهای نفتی می باشد.
    پلی اتیلن از پلیمریزاسیون اتیلن و اولفین به همراه دوده آنتی اکسیدان نسبت به چگالی مواد تهیه می شود.
    پلــی اتــیلن بــه صــورت تجــاری در ســه نــوع، وزن مخصــوص کــم، وزن مخصــوص متوســط و وزن مخصوص زیاد در بازار عرضه می شود.
    هرچه وزن مخصوص مواد پلی اتیلن زیاد تر باشد، مقاومت آن هم بیشتر اسـت. نـوع لولـه مناسـب از نظـر وزن مخصـوص بر اساس شرایط کاربرد انتخاب می شود.
    لوله‌های پلی اتیلن در مقابل اثرات مواد شیمیایی اسدی مقاوم می باشند، لذا نیازی به پوشش خـارجی در مقابـل اثـرات خورنـدگی خاک و یا پوشش داخلی برای مقاومت در مقابل خورندگی آب (یا هر سیالی که از آن عبور می کند) ندارند..
    برای تولید لوله های پلی اتیلن از دستگاه اکسترودر (Extruder) استفاده می شود. در این دستگاه بـه طـور خودکـار مـواد اولیه گرم و خمیری شکل شده و با فشار، از قالب مخصوص پلاستیک عبور کرده و پس از سرد شدن به صورت لوله از دستگاه خارج مـی شود.
    حداقل شعاع انحناء مجاز برای جمع کردن و یا خم کردن لوله های پلی اتیلن ۵ برابر اندازه قطر آن ها  می باشد.
    لوله‌های پلی اتیلن با اندازه قطر خارجی آن ها و به ملی متر شناخته می شوند.
    به منظور استحکام بیشتر، در دهه ۷۰ میلادی لوله های PE80 و در اوایل دهه ۹۰ میلادی لوله هـایPE100 با قابلیت های ممتاز تر نسبت به لوله های PE63  تولید و به بازار عرضه شدند.

    لوله های PE100 مقاومت بسیار خوبی در برابر رشد سریع ترک از خود نشان می دهند.. این مسئله خصوصـاً بـرای لولـه های و با بالاتر رفتن قطر  باعث افزایش ضریب ایمنی می گردد.
    ساختار مولکولی یا چگالی مواد پلی اتیلن PE80 و PE100 (پلی اتیلن سنگین) به گونه ای اسـت کـه مـی تـوان لولـه هـا را بـاکیفیت بسیار مطلوب تر به یک دیگر جوش داد.
    توزیع وزن مولکولی گسترده چگالی و بلند در لوله های PE100 سـبب بهبـود فرآیند پـذیری شـده و لولـه هـای تولیـدی دارای سطوح کاملاً صاف و صیقلی بوده و افت اصطکاک در آن ها به حداقل رسیده است.
    بالا بودن ضریب خزش خمشی پلی اتیلن PE80 و PE100 باعث کـاهش ضـخامت جـداره لولـه و صـرفه جـویی در مصرف مواد اولیه و کاهش وزن لوله ها شده است.
    باتوجه به میزان ضریب کشش مواد پلی اتیلن و بهبود آن در مواد PE60 و PE100 و اسـتحکام کـافی در برابـر فشـار ضربه ای، لوله های پلی اتیلن در برابر ارتعاشات زمین لـرزه و جابجـایی لایـه هـای خـاک بهتـرین مقاومـت را از خـود نشـان می دهند..
    لوله های پلی اتیلنی مقاومت بسیار بالایی در برابر اکثر مواد شیمیایی دارندو درجه مقاومت در مقابـل مـواد شـیمیایی و در نتیجه طول عمر مفید و مؤثر لوله های پلی اتیلن بستگی به غلظت، درجه حرارت دما و فشار مواد شیمیایی دارد.
    لوله‌های پلی اتیلن خورد نمی شوندو زنگ نمی زنند و از ضخامت آن ها در مجاورت مواد شیمیایی کاسـته نمـی شـود و در مقابل جریان های الکتریکی مقاوم می باشند.
    لوله های پلی اتیلنی باعث رشد مواردی از قبیل آلگ ها و باکتری ها نمی شوند.
    لوله‌های پلی اتیلنی دارای مزیت برجسته مقاومت در برابر سایش است.
    ضریب زبری این لوله ها کم بوده و این مسئله مزیت های هیدرولیکی را به دنبال دارد.

مزایای لوله پلی اتیلن :
    داراي طول عمر طولاني تر (۵۰ سال)
    مقاومت بالا در محيط هاي اسيدي و قليائي و مواد شيميايي
    مقاوم در برابر سايش و خوردگي
    مقاومت بسيار عالي در مقابل زلزله و رانش هاي احتمالي زمين
    افت فشار كمتر سيال در درون لوله هاي پلي اتيلني به علت ضريب اصطكاك پائين تر آن ها
    بهداشتي بودن و قابل استفاده براي انتقال و توزيع آب آشاميدني
   انعطاف پذيري بالا

    وزن مخصوص پائين و خاصيت شناور بودن در آب دريا
    پايداري كيفي و استحكام مكانيكي بالا تر
    داراي خواص شيميائي، فيزيكي و مكانيكي برتر عليرغم چگالي و وزن پایين تر
    حمل و نقل، بارگيري، باراندازي و بسته بندي به مراتب راحت تر به دليل وزن كمتر
    امكان توليد و بسته بندي در طول هاي بيشتر
    فراواني و در دسترس بودن انواع اصالات سازگار با لوله هاي پلي اتيلني
    نصب و اجراي آسان تر و عدم نياز به تمهيدات جهت تعميرات و نگهداري آن ها
    قابليت جوش آسان و ارزان لوله ها
    استحكام مكانيكي بالاي محل هاي اتصال حاصل از جوش لوله ها
لوله آب پلی اتیلن با نوار رنگی آبی
برای لوله پلی اتیلن HDPE را از یک قالب متفاوت ساخته می‌شود که دارای کانال‌های کوچکی است که مواد رنگی از آن عبور می‌کند و درست قبل از اینکه از طریق قالب تحت فشار قرار گیرد . این بدان معنا است که قسمت ‌های راه راه به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از لوله هستند و به احتمال زیاد از بدنه اصلی جدا نخواهد شد.


لوله پلی اتیلن صاردات عراق
لوله پلی اتیلن استاندارد
لوله پلی اتیلن درجه 2
لوله پلی اتین باغی
قیمت لوله پلی اتیلن
قیمت لوله 63 پلی اتیلن
قیمت لوله 90 پلی اتیلن
قیمت لوله پلی اتیلن 110
قیمت لوله پلی اتیلن 40
قیمت لوله پلی اتیلن 50
قیمت لوله پلی اتیلن 32
قیمت لوله پلی اتیلن 25
قیمت لوله پلی تیلن 16
قیمت لوله پلی اتیلن 125
قیمت لوله پلی اتیلن 160
قیمت لوله پلی اتیلن 140
قیمت لوله پلی اتیلن 180
قیمت لوله پلی اتیلن 200
قیمت لوله پلی اتیلن 225
قیمت لوله پلی اتیلن 250
قیمت لوله پلی اتیلن 280
قیمت لوله پلی اتیلن 315
قیمت لوله پلی اتیلن 355
قیمت لوله پلی اتیلن 400
 قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار 25
قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار 32
قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار 40
قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار 50
قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار 63
قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار 75
قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار 90

قیمت لوله پلی اتیلن 10 بار 110
 

  • مشخصات
  • دانلود

لوله و اتصالات پلی اتیلن فاضلابی

4.5 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

لوله پلی اتیلن لوله پلی اتیلن فاضلابی Average rating: 4.59768325323131, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000