021-33924480,09122098924, 021-33940043
4.4 /5 20 5 1
شیر فلکه پلی اتیلن
 
شیر فلکه کشویی پلی اتیلن

شیر گیت ولو دوسر رابط دسته بلند  :
شیر فلکه یا گیت ولو پلی اتیلن از دو مدل شیر فلکه دسته بلند و شیر فلکه دسته کوتاه تشکیل شده
شیر دسته بلند پلی اتیلن برای مکان هایی استفاده می شود که لوله کشی آب در زیر زمین یا زیر خاک در زمین های کشاورزی قرار گرفته  و دست رسی به آن سخت و نیاز به قطع و وصل جریان آب وجود دارد..
شیر دسته کوتاه پلی اتیلن برای مکان هایی استفاده میشود که شیر روی زمین و یا در نزدیکی سط در زیر خاک قرار گرفته مورد استفاده قرار می گیرد.
شیر دسته بلند پلی اتیلن در دو مدل شیر فلکه ( گیت ولو ) و  شیر گازی ( بال ولو ) تولید شده که هر کدام از این ها دارای رابط ها و سایز های مختلفی  می باشند.

شیر فلکه ها از مدل های مختلفی تولید شده اند :

شیر فلکه ضد سرقت پلی اتیلن

شیر فلکه دو سر رابط پلی اتیلن

شیر فلکه یکسر رابط و یکسر دنده پلی اتیلن

شیر فلکه دو سر جوش پلی اتیلن

شیر فلکه دوسر فلنچ پلی اتیلن

شیر فلکه یکسر رابط و یکسر فلنچ پلی اتیلن

سایز های شیر فلکه پلی اتیلن و یا گیت ولو پلی اتیلن :
سایز 40،50،63،75،90،110،160  تولید می شود

شیر فلکه پلی اتیلن دو سر مهره شیر فلکه یکسر نری  شیر فلکه پلی اتیلن فلنچی و غیره
لیست قیمت شیر فلکه پلی اتیلن

لیست قیمت گیت ولو پلی اتیلن

قیمت شیر فلکه فلنچی پلی اتیلن

قیمت شیر فلکه پلی اتیلن

قیمت گیت ولو پلی اتیلن

قیمت شیر فلکه 63

قیمت شیر فلکه 90

قیمت شیر فلکه دسته بلند

قیمت شیر فلکه 110

شیر فلکه کشویی پلی اتیلن
قیمت شیر فلکه کشویی پلی اتیلن
 
 
  • مشخصات
  • دانلود

شیر توپی پلی اتیلن

شیر پروانه ای پلی اتیلن

شیر خود کار پلی اتیلن

شیر دسته گازی پلی اتیلن

شیر فشار قوی پلی اتیلن

شیر توپی فلنچی پلی اتیلن

4.7 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

شیر فلکه پلی اتیلن شیر فلکه پلی اتیلن Average rating: 4.77219479567008, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000