021-33924480,09122098924, 021-33940043
4.6 /5 20 5 1
کنتور آب آپارتمانی
کنتور آب آپارتمانی آب سرد 

یکی از مهم ترین مراحل در ساخت هر ساختمانی ، اجرای تاسیسات مکانیکی مانند لوله کشی است.
پس از لوله کشی در هر ساختمانی، باید یک کنتور آب نصب گرد..
. ساختمان های مسکونی بخصوص ساختمانهای آپارتمانی باید کنتور آب تفکیکی را در قسمت ورودی لوله اصلی به ساختمان نصب کنند.
 برخی آپارتمانها یک کنتور اصلی وجود دارد که می توان بعد از کنتور اصلی کنتور تفکیکی که به آن کنتور آب آپارتمانی می گویند را نصب کرد که بصورت دقیق مقدار مصرف هر واحد را اندازه گیر کند.

کنتور آب آپارتمانی آب سرد 1/2 میزان حجم آب مصرفی هولدینگ ها ، مجتمع های مسکونی و آپارتمان ها ، صنایع و … را اندازه گیری می کند. انواع مختلفی کنتور وجود دارد که تقسیم بندی و نوع شمارش کنتور  آن بر اساس روش های اندازه گیری جریان، نوع مصرف کننده و دقت لازم می باشد.
کنتور آپارتمانی  به صورت مولتی جت، سینگل جت (آپارتمانی)، روتاری عرضه می شوند. کنتور آب فراسنج دارای فیلتر داخلی جهت فیلتر کردن  و شیر خودکار  یا چک ولو می باشد.
ویژگی کنتور آب آپارتمانی سرد

کنتور آپارتمانی معمولا سایز 1/2 می باشد ولی در شرایطی که درخواست سایز بالا تر داشته باشد سایز 3/4 موجود می باشد.
مکانیزم سینگل جت
بدنه برنجی
دقت اندازه گیری R75
کلاس BH_AV
کنتور آب آپارتمانی آب سرد دارای نمایشگر هشت رقمی و بدنه کاملاً برنجی به همراه مهره و ماسوره کنتور  می باشد.حداکثر فشار کاری کنتور آب آپارتمانی آب سرد 16 بار می باشد.

کنتور آب آپارتمانی
کنتور آب آپارتمانی 3/4
کنتور آب آپارتمانی 2
کنتور آب آپاتمانی 2.5


فروش کنتور آب آپارتمانی


فروشنده کنتور آب آپارتمانی


نماینده فروش کنتور آب آپارتمانی


عامل فروش کنتور آب آپارتمانی


تامین کننده کنتور آب آپارتمانی


وارد کننده کنتور آب آپارتمانی


تولید کننده کنتور آب آپارتمانی


قیمت کنتور آب آپارتمانی


خرید کنتور آب آپارتمانی


بورس کنتور آب آپارتمانی


انواع کنتور آب آپارتمانی


مدل کنتور آب آپارتمانی


عرضه کننده کنتور آب آپارتمانی


توزیع کننده کنتور آب آپارتمانی


پخش کننده کنتور آب آپارتمانی


کنتور آب


کنتور آب صنعتی


کنتور آب کشاورزی
  • مشخصات
  • دانلود

کنتور آب آپارتمانی

کنتور آب آپارتمانی کوچک

کنتور آب برای تفکیک

کنتور آب برای ساختمان

کنتور آب عمودی

کنتور آب سرد

کنتور آب گرم

کنتور آب فراسنج

کنترو آب ابفر

کنتور آب آبان

کنتور آب نیکتراز

کنتور آب پالسر دار

کنتور آب پالسی

4.7 /5 20 5 1
نظرات خود را اینجا بنویسید

کنتور آب آپارتمانی کنتور آب آپارتمانی Average rating: 4.5945867965904, based on 89 reviews from $0.0000 to $0.0000